Vi har stor erfarenhet av genomförandet av projekt för byggbranschen

Vi hanterar tillverkningsorder på:

 • stålkonstruktioner för hallar, skyddstak, lager
 • bärande konstruktioner
 • fackverk
 • plåtbalkar
 • fackverksstolpar
 • skyddsbarriärer
 • bullerskärmar
 • lagersystem
 • gatuutrustning (räcken, hinder)
 • konstruktioner och delar av byggmaskiner och byggutrustning

Vi monterar sandwichpaneler

Varför jag?

I samarbete med underentreprenörer utför vi:

 • varmförzinkning
 • galvanisk förzinkning
 • sprutförzinkning

PROFESSIONALISM

Vi erbjuder service på högsta nivå som tillhandahålls med professionalism genom att uppfylla de nödvändiga kvalitetsstandarderna. Vår mångåriga erfarenhet som stöds av kunskaper och färdigheter som ständigt utökas är en garanti för våra kunders tillfredsställelse.

FULL KONTROLL

Alla åtgärder som vidtas i samband med orderhantering, tillverkning och leverans genomförs och övervakas i ett IT-system. Det innebär full kontroll och kommunikation mellan alla pågående processer.

Kontakta oss, vi svarar på din förfrågan inom 3 timmar

Du kommer att få ditt erbjudna erbjudande inom 1 dag +48 533 150 100 | +48 58 681 68 13 | biuro@wandtke.pl
TOP