Vårt företag uppfyller kvalitetskraven i PN-EN 1090-1 på svetsning av metallmaterial och är certifierat för kvalitetssäkring vid svetsning enligt ISO 3834-2

Våra svetsare har kompetens för svetsning med följande svetsmetoder:

  • MAG-svetsning 135 – aktivgasmetallbågsvetsning
  • MAG-svetsning 136 – med slaggande rörelektrod
  • MAG-svetsning 138 – med metallpulverfylld rörelektrod
  • SAW 121 - pulverbågsvetsning med trådelektrod

 

Vi använder följande svetsmetoder:

  • MAG: aktivgasmetallbågsvetsning
  • SAW: Spulverbågsvetsning

Kontakta oss, vi svarar på din förfrågan inom 3 timmar

Du kommer att få ditt erbjudna erbjudande inom 1 dag +48 533 150 100 | +48 58 681 68 13 | biuro@wandtke.pl
TOP