Norma EN 1090

Odnosi się do następujących materiałów, elementów, konstrukcji, a także pod konstrukcji, a w szczególności do poszczególnych operacji:

  • elementy i zestawy elementów konstrukcyjnych ze stali lub aluminium, wprowadzane na rynek wyrobów budowlanych
  • elementy stalowe używane w konstrukcjach zespolonych i żelbetowych
  • elementy stosowane bezpośrednio, w konstrukcjach budowlanych lub jako zestawy elementów konstrukcyjnych
  • elementy konstrukcyjne oraz ich zestawów wytwarzanych seryjnie i nieseryjnie
  • elementy wykonane z wyrobów konstrukcyjnych walcowatych, profilowanych na zimno lub z zastosowaniem innych technologii
  • elementy produkowane z różnych kształtowników, wyrobów płaskich (blach i taśm), prętów, odlewów i odkuwek z materiałów stalowych lub aluminiowych zabezpieczonych lub niezabezpieczonych przed korozją powłokami lub inną obróbką powierzchni

Info

Regulacje rynku spowodowały znaczny wzrost wymagań dla producentów odnośnie wytwarzanych przez nich konstrukcji spawanych, a także niespawanych. Spełnienie wymagań zawartych w normie (a dokładniej dyrektywnie) EN 1090 daje klientom potwierdzenie, że oferowane wyroby wytwarzane są w warunkach nadzorowanych przez kompetentny i uprawniony personel. Co za tym idzie ich jakość jest właściwa i zgodna z ogólnie przyjętymi wytycznymi.

Aby zagwarantować zgodność naszych wyrobów z regulacjami prawnymi przeprowadzamy ocenę zgodności właściwości wyrobu przed jego wprowadzeniem na rynek. Dokonanie takiej oceny pozwala nam na oznakowanie wyrobu znakiem CE.

Skontaktuj się z nami, na Twoje zapytanie odpowiemy w ciągu 3 godzin

Gotową ofertę otrzymasz w ciągu 1 dnia | +48 58 623 57 85 | biuro@wandtke.pl
TOP