TILBUD

Vi produserer lette stålkonstruksjoner og komponenter. .

Presisjon og gjennomsiktighet for tjenester av høyeste kvalitet.

Wandtke Grupa er produsent av lette stålkonstruksjoner og elementer.
Vi spesialiserer oss på serieproduksjon.

Produksjonsprosessen er basert på nyeste teknologier. Vi innehar alle nødvendige sertifikater og attester.

For industri

Konstruksjoner, produksjonslinjer, komponenter
Anlegg, maskiner og bygg

For byggebransje

Konstruksjoner og elementer i stål
Samt haller, lagre, anlegg

For skipsverftindustri

Lokk, inngangsluker og andre elementer
For skip, millitære skip, boreplattformer

Prefabrikkerte elementer og komponenter

Vi gjennomfører seriebestillinger
Vi setter sammen og monterer elementene

Sveising av stålkonstruksjoner

Med MAG og SAW
Erfarne sveisere

Kantskråning

Ubegrenset lengde, ulike skråningsvinkler
Ulike dybde og breddeparametere

Maskinering

Bl.a. dreiing, fresing, planing
De beste metoder for flatebehandling

CE-merket produkter

Vår produksjon fyller krav i EN 1090 standarden
Intern kvalitetskontroll

Levering

Vi garanterer egen transport, kurer eller spedisjon
Både med vei- og sjøtransport

TOP