En välrenommerad
tillverkare av stålkonstruktioner och -element

Vi sysslar med tillverkning av delar och komponenter av stål, tillverkning och montering av lätta stålkonstruktioner, maskiner, anordningar och färdiga byggprodukter baserade på stållösningar.

För industrin

Vi tillverkar stålkonstruktioner, industrianläggningar och hela produktionslinjer samt delar av maskiner och enheter baserade på stållösningar

För byggbranschen

Vi hanterar tillverkningsorder på stålkonstruktioner, stålelement och monterar sandwichpaneler

För varvsindustrin

Vi tillverkar delar till fartyg, oljeplattformar och andra stålkonstruktioner för varvsindustrin

Prefabricering och komponenter

Vi prefabricerar, monterar, sätter ihop och efterbehandlar de tillverkade delarna. Vi har specialiserat oss på serietillverkning av stålkomponenter.

FÖRETAGET MED ÖVER
30 ÅRS ERFARENHET I BRANSCHEN

ETT GOTT RYKTE OCH ERFARENHET I KOMBINATION MED KVALITET OCH INNOVATION

PROFESSJONALISM

Vårt motto är fullt engagemang i genomförda projekt baserade på certifierade kvalitetsledningssystem

KONKURRENSKRAFT

Noggrant utförande, kvalitetskontroll och konkurrenskraftiga erbjudanden - det utmärker oss på marknaden

TEAMET

Vårt företag är kvalificerad personal som ständigt förbättrar sina färdigheter

TRANSPARENS

Vi håller ständig kontakt med våra kunder så att de har full kännedom om genomförandet av beställningen

TROVÄRDIGHET

Vår grupp har Certifiering Iso 9001 som kan tillhandahålla tjänster i enlighet med gällande standarder

ERFARENHET

Många års yrkeserfarenhet skapa våra kunders och partners förtroende som ständigt växer

HEMMA OCH
UTOMLANDS

Våra leveranser når fram till kunder i hela Europa och utanför dess gränser. Vi bedriver samarbete med allt fler mottagare, vilket innebär att vi är välorganiserade när det gäller logistik och transport.

VI INVESTERAR
STÄNDIGT

Vi satsar på utveckling. Vi investerar ständigt i både yrkesutveckling av personalen och maskinparken. Vi vet att en sådan investering betalar sig i form av kundnöjdhet med de genomförda projekten.

FÖR ATT HÖJA
STANDARDER

Som svar på kundernas ständigt växande förväntningar investerar Wandtke Grupa oavbrutet i utveckling. Det handlar om utvecklingen av både personalen och maskinparken. Det har gjort att vårt företag har blivit en av de ledande tillverkarna av lätta stålkonstruktioner och stålkomponenter i Polen. Den höga kvaliteten på våra produkter uppskattas även av kunder i europeiska länder och länder utanför den gamla kontinenten dit våra produkter går nästan lika ofta som till företag i Polen.

Kamil Wandtke ESTIMET CEO
CEO Kamil WandtkeWandtke Grupa
Wandtke Grupas utvecklingsdynamik är ett avsiktligt och konsekvent eftersträvat mål. Vi styrs av övrtygelsen att vi skapar viktiga och nödvändiga saker tillsammans med våra kunder. Vi vet väl om att stål är ett byggmaterial för konstruktioner, maskiner och utrustning som används i företag i olika branscher. Vi vill att stålkonstruktioner och –komponenter som tillverkas i vårt företaag kännetecknas av högsta utförandenivån baserat på våra europeiska kvalitetsledningscertifikat.

HAR DU ETT OANVÄNDBART PROJEKT?

Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att göra det till vår nästa stora framgång

TOP